Noutati

Dezvoltarea activității societății MOBILA SA prin extindere fabrica de mobila

in Municipiul Slobozia, județul Ialomița


MOBILA SA anunța începerea activităților proiectului cu titlul “Dezvoltarea activității societății MOBILA SA prin extindere fabrica de mobila in Municipiul Slobozia, județul Ialomița“ Cod SMIS 112701. Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de învestiții 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv intre data 01.12.2016 – 31.05.2020.

Valoarea totală este de 8.843.929,82 lei.

Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 4.512.677,84 lei, din care 3.835.776,16 lei din FEDR.

Valoare eligibila nerambursabila din bugetul național este in valoare de 676.901,68 lei.

Contract de Finanțare Nr. 2900/14.08.2018.

 

            Obiectivul principal al proiectului il constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii Mobila S.A. prin realizarea unei investiții inițiale in domeniul mobilierului prin extinderea capacității unei unități existente si diversificarea producției unei unități existente.

 

            Obiectivele specifice ale proiectului:

            1. Extinderea capacității unei unități existente si diversificarea producției unei unități in domeniul mobilierului tapițat si din PAL.

            2. Derularea de activități specifice priorității de investiție in vederea dezvoltării capacității întreprinderii de a isi dezvolta si menține avantajul competitiv.

            3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de șanse.

            Locul de implementare al proiectului: Sos. Brăilei, nr.5, Municipiul Slobozia, Jud. Ialomița.

 

            Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitați www.fonduri-ue.ro.

            Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

 

            Pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro


MOBILA SA

Date de contact: Daniel Malama, director general, telefon: 0243221093 sau 0722259797,

e-mail: 


regio.adrmuntenia.ro   |   facebook.com/adrsudmuntenia   |   www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro       

in continuare dezvoltare

IN CONTINUA DEZVOLTARE


Cu o tradiție de peste 30 de ani, atât în producția de mobilier, cât și de tapițerie, societatea noastră a câștigat încrederea clienților.